Fly With Me - Orange

Một nốt nhạc say, rượu cay, làn môi còn vướng hơi Dù không còn đây mà tên còn nghe từ gió trời Người đã vì em mà lỡ một nước thuyền sóng xô Người có vì em mình sẽ đổ tới miền cát khô ? Fly with me In a perfect world Fly with me In a perfect world Chiều đang tới Gió đưa câu trả lời Chỉ cần anh đã Khiến em thôi lệ rơi Rồi mong sao được mãi cùng anh dạo chơi khắp lối

868 Lượt nghe